Accueil > Gebruiksvoorwaarden van La Centrale Vapeur

Preambule

De onderstaande algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bijDe Stoomfabriek voor alle aangeboden producten en diensten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden systematisch ter kennis van elke koper gebracht om hem in staat te stellen een bestelling te plaatsen. Bijgevolg houdt het plaatsen van een bestelling in dat de koper deze algemene verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 1. De prijs:

Onze prijzen zijn aangegeven in euro en zijn inclusief alle belastingen.

De StoomfabriekKan zijn prijzen op elk ogenblik wijzigen, maar verbindt zich ertoe de producten te factureren op basis van de prijzen die gelden op het ogenblik van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum en de effectieve betaling ervan.

De StoomfabriekStreeft ernaar producten van constante kwaliteit te garanderen en behoudt zich daarom het recht voor een artikel van haar site te verwijderen of de levering op te schorten indien zij de kwaliteit ervan onvoldoende acht. Dergelijke wijzigingen, opschortingen of schrappingen van een artikel geven geen aanleiding tot enige vergoeding, behalve de terugbetaling van de niet-geleverde bestelling.

De StoomfabriekKan haar klanten occasionele promoties aanbieden. Promoties worden aangeboden op vaste data en op beperkte voorraden. La Centrale Vapeur behoudt zich het recht voor om bestellingen die met een kredietkaart zijn betaald met voorrang te behandelen en de verkoop per cheque te annuleren in geval van niet-ontvangst binnen de 7 dagen.

De producten blijven eigendom vanDe Stoomfabriek totdat de prijs volledig is betaald.

De totale prijs vermeld op de bestelpagina is de definitieve prijs. Deze prijs omvat de prijs van het product, de fabricage, de verpakking en soms de verzendkosten.

Artikel 2. De volgorde:

La Centrale Vapeur biedt haar klanten 3 manieren om te bestellen:

- Via internet, op de websitehttps://www.LaCentraleVapeur.com/

- Per post, door het bestelformulier en de betaling te sturen naar: La Centrale Vapeur - 5 Rue Pache, 75011.

- Per telefoon op 01.83.64.69.26 tussen 10 en 18 uur, ook onze hotline voor informatie over vaporizers ;)

Per post geplaatste bestellingen moeten worden gedateerd en ondertekend. Voor bestellingen in het kader van een promotie geldt het poststempel als bewijs.

Elke geplaatste bestelling blijft onder voorbehoud van aanvaarding door La Centrale Vapeur, die zich het recht voorbehoudt om, in bepaalde omstandigheden en op gerechtvaardigde gronden, bestellingen te annuleren.

Na het bestelproces betekent het feit van "validatie" de volledige aanvaarding van de bestelling en van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zonder enig voorbehoud.

De klant wordt bij of net na de bestelling geïnformeerd over de beschikbaarheid of de levertijd van een besteld product. La Centrale Vapeur kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een langere levertijd dan verwacht (tijd tussen verzending en levering) zodra het pakket door de gekozen vervoerder in ontvangst is genomen.

De artikelen voorgesteld doorDe Stoomfabriek zo nauwkeurig mogelijk worden beschreven. De foto's en afbeeldingen in de catalogi komen zo dicht mogelijk bij het werkelijke product dat door La Centrale Vapeur wordt verkocht, hoewel kleine details kunnen veranderen, zoals de kleur van een batterij .

Artikel 3. De voorbereiding van uw pakket:

Alle bestellingen die voor 14.00 uur worden geplaatst, kunnen dezelfde dag worden verwerkt, klaargemaakt en verzonden als de voorraad het toelaat, van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van feestdagen).

In uw belang kunnen onze verzendingen vertraging oplopen ten opzichte van de bij de bestelling aangegeven datum als gevolg van weersomstandigheden of informatie over storingen op het postnet.

La Centrale Vapeur verbindt zich ertoe de door u gekozen leveringsdata zoveel mogelijk te respecteren en u in de mate van het mogelijke te informeren over elke wijziging van de leveringsdata.

Wanneer uw bestelling verschillende leveringsdata omvat, is het mogelijk dat La Centrale Vapeur u deze in meerdere termijnen volgens de aangegeven leveringsdata of in één keer moet verzenden.

Artikel 4. Het vervoer van uw pakket:

Alle bestellingen die voor 14.00 uur worden geplaatst, kunnen nog dezelfde dag worden verwerkt, klaargemaakt en verzonden als de voorraad het toelaat, van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van feestdagen).

Levertijden worden aangegeven in werkdagen op de productpagina.

Voor bestellingen van meer dan 40 € is de verzendmethode "Colissimo Acces", MET levering tegen handtekening.

De verzending met ontvangstbevestiging door de ontvanger gebeurt automatisch voor zendingen naar het buitenland. De levertijden voor het buitenland liggen tussen de 4 en 10 werkdagen.

Welke verzendkeuze u ook maakt (behalve voor een enkele brief), wij geven u een link om uw pakket online te volgen. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale zorg besteed aan de bescherming van breekbare voorwerpen.

Voor een bestelling "geschenk" of "leveringsadres verschillend van het factuuradres" raden wij u aan de gegevens van de contactpersoon in de rubriek "levering" te controleren om er zeker van te zijn dat de levering correct wordt uitgevoerd.

Als de ontvanger afwezig is op het moment van levering:

- Levering door Colissimo of een andere gekozen vervoerder: de bezorger laat een bericht achter in de brievenbus van de ontvanger. Deze moet het dan komen afhalen op het adres dat op de afleveringsbon is vermeld.

- Levering door particuliere vervoerders: de bezorger moet contact opnemen met de ontvanger op een mobiele of vaste telefoon die door de klant bij de bestelling is bevestigd. Indien er geen reactie komt, zal de bezorger de beste oplossing zoeken om de levering in de beste omstandigheden te voltooien en een bericht van doorgang achterlaten.

In geval van afwezigheid van de geadresseerde en in afwachting van het pakket, kan La Centrale Vapeur niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uiteindelijke kwaliteit van de levering indien de geadresseerde het pakket te laat ophaalt bij de betrokken diensten.

De opdrachtgever verbindt zich ertoeDe Stoomfabriek een adres, telefoonnummer en e-mailadres waarop zij bereikbaar zijn.

Levering bij u thuis in 24-48 uur - meestal vanaf het moment dat uw pakket aan de vervoerder is overhandigd - door Colissimo.

De Colissimo-service geldt tijdens de normale leveringsperiodes, behalve op zon- en feestdagen. Leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur. De maximale levertijd van 48 uur is de waargenomen tijd, exclusief storingen in het postnetwerk.

Aangezien het glas niet gegarandeerd is, verzoeken wij u uw pakket te schudden voordat u het ondertekent en het onder voorbehoud te ondertekenen in geval van twijfel.
In geval van glasbreuk bij ontvangst heeft u één uur de tijd om dit aan ons te melden, anders kan geen verzoek worden geaccepteerd.

Artikel 5. Leveringskosten:

De door de koper bij de bestelling verstrekte informatie is bindend. In geval van een fout of onvolledige informatie in de gegevens van de ontvanger, kan La Centrale Vapeur niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de levering uit te voeren binnen de bij de bestelling aangegeven termijn.

Indien dit gebrek aan informatie leidt tot een tweede aanbieding aan de geadresseerde, kan La Centrale Vapeur zich genoodzaakt zien de klant de kosten voor deze tweede levering in rekening te brengen.

Verzendkosten zijn inclusief verpakking, behandeling en porto. Zij kunnen een vast deel en een variabel deel bevatten, afhankelijk van de prijs of het gewicht van uw bestelling. Wij raden u aan uw artikelen in één bestelling te groeperen. Wij kunnen niet garanderen dat wij twee verschillende bestellingen kunnen groeperen en u zult de verzendkosten voor elk van hen moeten betalen.

De inbegrepen levering geldt alleen voor de genoemde landen.

Voor producten met verzendkosten inbegrepen, kies het overeenkomstige vakje bij de bestelling, na uw identificatie en contactgegevens, verzendkosten kiezen: gratis verzending!

Er kan geen restitutie van portokosten plaatsvinden voor producten met levering inbegrepen als u het betreffende vakje niet aanvinkt.

Artikel 6: Leveringsgebieden en -tarieven:

De StoomfabriekZorgt voor de levering van haar artikelen volgens de volgende criteria:

De porto- en verpakkingskosten worden berekend volgens het gewicht van de gekochte artikelen en het leveringsgebied.

Artikel 7. De garanties


Naast de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, garandeert La Centrale Vapeur de gebrekkigheid van de producten volgens de hieronder omschreven voorwaarden.


Indien de klant een gebrek aan het product vaststelt, beschikt hij over 14 dagen vanaf de ontvangst van zijn aankoop om het terug te sturen naar La Centrale Vapeur. Om van deze garantie te genieten, moet de klant het product op eigen kosten naar La Centrale Vapeur sturen, samen met het aan het product gehechte garantieformulier en de factuur, tenzij La Centrale Vapeur schriftelijk anders is overeengekomen. La Centrale Vapeur stuurt dan op eigen kosten een nieuw identiek product of het gerepareerde product terug naar het op de garantiekaart vermelde adres.

De wettelijke garantie op vaporizers wordt geleverd door La Centrale Vapeur.

Om van deze garantie te kunnen genieten, moet de klant op eigen kosten het defecte product, en alleen het product (accessoires worden niet verzonden), samen met de factuur, met een traceernummer en een handtekening opsturen.

De fabrikant of LaCentraleVapeur.com stuurt dan op eigen kosten het (de) gerepareerde product(en) terug naar de klant, naar het adres dat op de garantiekaart staat vermeld.

Indien blijkt dat het product werkt en niet defect is, is de terugzending van het product dat werkt en dus niet onder de garantie valt voor rekening van de klant.

Daarom nodigen wij u uit contact met ons op te nemen en met ons te ruilen voordat u een product terugstuurt waarvan u denkt dat het defect is.

De contractuele garanties van de fabrikanten worden verstrekt door de fabrikanten en zijn voor uw rekening.

La Centrale Vapeur verbindt zich ertoe u bij te staan bij uw contractuele garantieclaim.

Een contractuele garantie is een door de fabrikant aangeboden garantie die verder gaat dan de omvang (bv. duur) van de wettelijke garantie.

Voor klanten die niet in Europees Frankrijk wonen, worden kosten in rekening gebracht voor het terugzenden van het product, waarvan het bedrag afhangt van de grootte van het pakket.

Wij zouden het op prijs stellen als u ons per e-mail op de hoogte brengt en ons op tijd een volgnummer geeft. De producten moeten worden verzonden naar La Centrale Vapeur, 74 rue Sedaine, 75011 Parijs.


Artikel 7.1 Terugkeer:

Uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht :

Buiten de wettelijke bedenktijd van 14 dagen mag geen enkel product worden teruggestuurd zonder voorafgaand akkoord van La Centrale Vapeur.

Tijdens de wettelijke herroepingstermijn moeten de producten in perfecte staat voor wederverkoop worden teruggestuurd, met hun originele verpakking en zonder sporen van gebruik. Bij gebreke daarvan zijn alle kosten om de producten in hun oorspronkelijke staat te herstellen voor rekening van de klant.

De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

U hebt een wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling om deze te annuleren en in de oorspronkelijke staat terug te sturen. De terugbetaling geschiedt naar keuze in de vorm van een voucher of in geldwaarde via overschrijving of paypal (paypal kosten in mindering indien u kiest voor paypal).

In geval van annulering van een bestelling en de uitoefening van uw herroepingsrecht, is het absoluut noodzakelijk en wij zouden het op prijs stellen als u ons tijdig per e-mail informeert en ons een volgnummer geeft. Retourzendingen moeten worden gericht aan La Centrale Vapeur, 74 rue Sedaine, 75011 Parijs.
Het pakket moet worden verzonden met een handtekening.

Artikel 8. Bezorgingsincidenten:

Elke klacht betreffende het aantal, de inhoud en de staat van de colli moet op de leveringsbon aan de vervoerder worden gemeld en binnen 7 volle dagen na ontvangst van het pakket aan ons worden meegedeeld La Centrale Vapeur, 74 rue Sedaine, 75011 Paris

- of per mail via de contactpagina van onze website.

Indien de klacht niet op het ogenblik van de levering aan de vervoerder kon worden meegedeeld, beschikt u over 3 volle dagen om een aangetekende brief naar de vervoerder te sturen om de klacht in te dienen.

Voor de follow-up van een eventuele klacht kan de klantendienst om een kopie van de verzonden brief en een kopie van het ontvangstbewijs vragen.

In het geval van een bewezen vertraging in de levering ten opzichte van de bij de bestelling aangegeven datum, danken wij u voor het contacteren van de Klantendienst om een leveringsaanvraag te openen bij de betrokken vervoerder.

Om een klacht in te dienen bij de klantendienst, dient u ons uw contactgegevens, uw factuurnummer, de referenties van het (de) op de factuur vermelde product(en) en de redenen van uw klacht mee te delen via het contactformulier op de website https://www.LaCentraleVapeur.com of per post.

Artikel 9. Veilige betaling:

De volgende betalingsmethoden worden door La Centrale Vapeur aanvaard:

* Bankkaart (creditcard, visa, mastercard)

* Online, veilige SSL-transactie

* Per telefoon CB

* Bank- of postcheque

* Paypal - Niet meer omdat ze ons verboden vanwege CBD en e-sigaretten.

* Contant geld bij het afhalen van uw spray of ander product in onze winkel / showroom

* La Centrale Vapeur tegoedbon, waardebon of cadeaubon

Een bon of cadeaubon kan slechts eenmaal worden gebruikt. La Centrale Vapeur behoudt zich het recht voor het gebruik van een bon of cadeaubon waarvan de vervaldatum is verstreken te weigeren.

Artikelen 9.1 Banktransacties

Online: veilige transactie dankzij het betalingssysteem van de Bank (Secure Socket Layer).

Wanneer u uw bankgegevens invoert, wordt u rechtstreeks verbonden met de betaalserver van de bank.

La Centrale Vapeur kent uw kredietkaartnummer niet en het wordt niet opgeslagen op haar server.

Bovendien wordt alle met de bank Crédit Agricole IDF uitgewisselde informatie gecodeerd via het SSL-protocol en kan deze niet worden onderschept of gewijzigd. Aan het einde van de transactie, en voordat u terugkeert naar de site van de handelaar, krijgt u van het elektronische betalingssysteem een elektronisch ticket met alle elementen van de betaling en het resultaat van het verzoek om toestemming van de bank (transactie aanvaard of geannuleerd).

De site wordt gehost in een sterk beveiligde omgeving op beveiligde servers.

Artikel 9.2 Bescherming van consumenten die met een kredietkaart betalen.

Om u veilige aankopen te garanderen, heeft La Centrale Vapeur alle nodige procedures ingevoerd om u te beschermen tegen frauduleus gebruik van uw bankkaart.

- Beveiligde betaalsite

- Controle en blokkering van als frauduleus aangemerkte orders

- Bewaking en blokkering van IP-adressen die als frauduleus zijn aangemerkt.

In geval van een frauduleuze debitering van uw bankrekening raden wij u aan zo snel mogelijk een aangetekende brief naar uw bank te sturen om de transactie(s) te laten corrigeren.

Artikel 10. Klantenservice:

Geschillen: In geval van geschil of vordering zal de klant zich, naargelang zijn goede wil, ofwel tot LaCentraleVapeur wenden om een minnelijke oplossing te bekomen, ofwel zich kunnen wenden tot de rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank van eerste aanleg van zijn keuze zoals de wet het toelaat. Maar wees gerust, door onze passie voor ons vak doen wij er alles aan om zo'n geval te voorkomen.

Wij staan in ieder geval tot uw beschikking van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.

U kunt contact met ons opnemen:

. per telefoon op 01.83.64.69.26

. per e-mail naar contact@LaCentraleVapeur.com

. door het contactformulier op onze website in te vullen

. per post naar het adres:

La Centrale Vapeur , La Centrale Vapeur, 74 rue Sedaine, 75011 Parijs

Je kunt ook gewoon langskomen en "Hallo" zeggen op dit adres en komen praten over verdampen ;)

Artikel 11. Het versturen van de algemene verkoopsvoorwaarden:

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn online beschikbaar.

Als u onze algemene verkoopsvoorwaarden per post wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail via het contactformulier op onze website www. La Centrale Vapeur .com of per post, met vermelding van uw naam en adres.

Samenvatting van de juridische informatie :

LaCentraleVapeur.com wordt uitgegeven door S.A.S JAHGUAR met een kapitaal van 6750€

Intracommunautair BTW-nummer: FR93532363769

SIRET : 532363769 00011

CNIL: 1510564 v 0

Het hoofdkantoor en niet onze verdampingswinkel op 12 rue de Beaune, 75007, stuur daar niets naartoe en kom er niet, want dit adres is slechts een postbus.